Olağanüstü Genel Kurul

Dernek Yönetim Kurulumuzun 17/01/2023 tarih ve 2023/2 sayılı kararı ile Olağanüstü Genel Kurul kararı alınmıştır.

      Kamuoyunda yeni spor kanunu olarak anılan “7405 sayılı Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunu” hükümleri gereği; derneğimizin spor kulübü olarak tescili için dernek adı ve tüzüğümüzün mevzuata uygun hale getirilmesi gerektiğinden; Dernek Yönetim Kurulumuzun 17/01/2023 tarih ve 2023/2 sayılı kararı ile olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul toplantımız, 03 Şubat 2023 Cuma günü saat 14:00’da Asat Genel Müdürlüğü hizmet binası asma kat toplantı salonunda aşağıda belirtilen gündem maddeleri doğrultusunda yapılacaktır. Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde olağanüstü genel kurul aynı gündemle, aynı yer ve saatte 10 Şubat 2023 tarihinde yapılacaktır.

      Tüm üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

 1. Genel Kurul’un açılışı, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 2. Divan heyetinin oluşturulması
 3. Derneğe ait 2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
 4. Derneğe ait 2022 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması
 5. Kurul raporları üzerinde görüş bildirilmesi
 6. Kurul raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi
 7. 2023 yılı Tahmini bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması
 8. 7405 sayılı Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları Kanunu gereği yapılacak tüzük değişikliği ile ilgili bilgilendirme ve hazırlanan yeni tüzüğün onaylanması
 9. Kurulların seçilmesi
  1. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi
  2. Denetim kurulu üyelerinin seçimi
  3. ASKF delegelerinin seçimi
 10. Dilek ve temenniler
 11. Kapanış