Olağan Genel Kurul Toplantısı

Dernek tüzüğümüzün 7. Maddesi gereği 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 14:00’da Asat Genel Müdürlüğü hizmet binası asma kat toplantı salonunda aşağıda belirtilen gündem maddeleri doğrultusunda yapılacaktır.

Dernek tüzüğümüzün 7. Maddesi gereği 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 14:00’da Asat Genel Müdürlüğü hizmet binası asma kat toplantı salonunda aşağıda belirtilen gündem maddeleri doğrultusunda yapılacaktır. Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde olağan genel kurul aynı gündemle, aynı yer ve saatte 03.06.2022 tarihinde yapılacaktır.

Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış, divan heyetinin oluşturulması
 2. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması
 3. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması
 4. Kurul raporları üzerinde görüş bildirilmesi
 5. Kurul raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi
 6. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması
 7. Kurulların seçilmesi
  1. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi
  2. Denetim kurulu üyelerinin seçimi
  3. ASKF delegelerinin seçimi
 8. Dilek ve temenniler
 9. Kapanış