Genel Kurul Toplantısı

Derneğimizin Covid-19 tedbirleri ile ertelenen 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı; 30.06.2021 günü saat: 11:00’da aşağıdaki gündem maddelerine göre Asat Genel Müdürlüğü Hizmet Binası asma katta bulunan toplantı salonunda, Covid-19 tedbirleri alınarak yapılacaktır.

     Derneğimizin Covid-19 tedbirleri ile ertelenen 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı; 30.06.2021 günü saat: 11:00’da aşağıdaki gündem maddelerine göre Asat Genel Müdürlüğü Hizmet Binası asma katta bulunan toplantı salonunda, Covid-19 tedbirleri alınarak yapılacaktır.
     Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 09/07/2021 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

GÜNDEM

1- Açılış ve Yoklamanın yapılması
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3- Divan Heyetinin oluşturulması
4- Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması
5- Denetim Kurulu raporunun okunması
6- Yönetim kurulunun faaliyetleri ve gelir/gider hesapları yönünden ibrası
7- Denetim Kurulu raporunun ibrası
6- Derneğin 2021 yılı tahmini bütçesinin okunması ve kabulü 
7- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinin Seçimi
8- ASKF delegelerinin seçimi
9- Kapanış