Genel Kurul Toplantısı

Derneğimizin Covid-19 tedbirleri ile ertelenen 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı; 30.03.2021 günü saat: 14:00’da aşağıdaki gündem maddelerine göre Asat Genel Müdürlüğü Hizmet Binası asma katta bulunan toplantı salonunda, Covid-19 tedbirleri alınarak yapılacaktır.

     Derneğimizin Covid-19 tedbirleri ile ertelenen 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı; 30.03.2021 günü saat: 14:00’da aşağıdaki gündem maddelerine göre Asat Genel Müdürlüğü Hizmet Binası asma katta bulunan toplantı salonunda, Covid-19 tedbirleri alınarak yapılacaktır.
     Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 07/04/2021 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

GÜNDEM

1- Açılış ve Yoklamanın yapılması

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3- Divan Heyetinin oluşturulması

4- Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun görüşülmesi ve ibrası

5- Denetim Kurulu raporunun görüşülmesi ve ibrası

6- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinin Seçimi

7- ASKF delegelerinin seçimi

8- Kapanış