Dernek Genel Kurul Erteleme Duyurusu

Daha önce ilan edildiği üzere 12.08.2020 tarihinde yapılması planlanan Dernek Genel Kurulumuz İçişleri Bakanlığı'nın 24.07.2020 tarihli ve 4720 sayılı Oluru 31.10.2020 tarihinden sonra 30 gün içinde yapılmak üzere ertelenmiştir.

Değerli Genel Kurul Üyelerimiz,

     Tüzüğümüz gereği her yıl Mayıs ayında yaptığımız Olağan Genel Kurulumuz; 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (COVİD-19) Salgının Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun” metninin 2/1(ç) maddesi uyarınca, 12 Ağustos 2020 tarihine ertelenmiş ve ilgili karar sizlere 23 Temmuz 2020 tarihinde duyurulmuştu.

     24.07.2020 tarihinde, T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklaması ile birlikte; bahsi geçen kanunda yer alan ve bu sürenin 3 aya kadar İçişleri Bakanlığınca uzatılabileceği hükmüne istinaden, söz konusu sürenin Bakanlık Makamının 24.07.2020 tarihli ve 4720 sayılı oluru ile 31.10.2020 tarihine kadar bir kez daha uzatılmıştır.

     Bu karar doğrultusunda, Ağustos ayında yapılması planlanan olağan genel kurulumuzu 31.10.2020 tarihinin ardından 30 gün içinde yapabileceğimizi öngörmekteyiz.

     Önümüzdeki süreçte sizleri olağan genel kurulumuza ilişkin gelişmeler ve detaylar konularında bilgilendiriyor olacağız.

     Sağlıklı günler dileriz