2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

2019 yılı olağan genel kurul toplantısının 17 Mayıs 2019 cuma günü saat 11:00’de Asat Genel Müdürlüğü hizmet binası asma kat ihale salonunda aşağıda belirtilen gündem maddeleri doğrultusunda yapılmasına karar verilmiştir.

         2019 yılı olağan genel kurul toplantısının 17 Mayıs 2019 cuma günü saat 11:00’de Asat Genel Müdürlüğü hizmet binası asma kat ihale salonunda aşağıda belirtilen gündem maddeleri doğrultusunda yapılmasına, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde olağan genel kurulun aynı gündemle, aynı yer ve saatte 24 Mayıs 2019 tarihinde yapılmasına,  olağan genel kurul sonuç bildiriminin 30 gün içerisinde mülki amirliğe verilmesine karar verilmiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış, divan heyetinin oluşturulması
 2. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması
 3. Yönetim ve denetim kurulu raporunun okunması
 4. Kurul raporları üzerinde görüş bildirilmesi kurul kararlarının ayrı ayrı ibrası
 5. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması
 6. Kurulların seçilmesi
  1. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi
  2. Denetim kurulu üyelerinin seçimi
  3. ASKF delegelerinin seçimi
 7. Dilek ve temenniler
 8. Kapanış